Regulament

Imagine articol
Detalii
  • 29 Oct 2018
Share

Regulament

Concursul PROMOTIONAL pe Facebook (denumit in continuare Concursul) are drept scop atat promovarea produselor de inalta calitate Bio  si Dietetica cât si familiarizarea clientilor si potentialilor clienti cu doua dintre modalitatile noastre de vanzare (magazine specializate, farmacii, on line).

 

REGULAMENTUL OFICIAL

 AL CONCURSULUI PROMOTIONAL PE FACEBOOK

1 nov 2018 - 31 dec 2018

 

1.SCOPUL CONCURSULUI:

Concursul PROMOTIONAL pe Facebook (denumit in continuare Concursul) are drept scop atat promovarea produselor de inalta calitate Bio  si Dietetica cât si familiarizarea clientilor si potentialilor clienti cu doua dintre modalitatile noastre de vanzare (magazine specializate, farmacii, on line). Din acest motiv Pot castiga doar aceia care au APRECIAT pagina Farmacia Ortomoleculara de pe Facebook. Cine nu a dat inca LIKE acestei pagini, o poate face acum!

 

2. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI:

2.1. A&A Naturomedica Bio-Dietetic Group S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Luptatorilor nr. 56, parter, camera 1, ap. 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2368/2011, CIF RO 28110143 , reprezentata legal de Albu A. in calitate de Administrator,denumita in continuare "Organizatorul".

 

2.2. Participantii care se inscriu sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament”).

 

2.3. Regulamentul este intocmit de Organizator, va fi adus la cunostinta participantilor prin postare pe site-ul Organizatorului (denumit in continuare „Site-ul”), la acest link si unde va fi disponibil participantilor pe toata durata Concursului, in mod gratuit.

 

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa fie aplicabile numai dupa incheierea concursurilor aflate in desfasurare si atribuirea premiilor. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze acest concurs, sa modifice perioada de participare/selectie/anuntare a castigatorului, sa modifice premiile daca acestea se impun. Organizatorul nu va fi facut responsabil daca, din cauze neprevazute, care nu tin de companie, promisiunile rezultate din acest concurs nu pot fi pastrate, total sau partial.

 

2.5. Concursul este organizat si se desfasoara on-line. Incepand cu data de 1 noiembrie 2018 se vor desfasura concursuri, nu mai mult de unul pe zi.

 

3. INSCRIEREA LA CONCURS:

Cei care doresc saparticipe trebuie sa urmeze 2 pasi:

1)      Sa intre pe pagina de site indicata de Concurs si sa îi dea SHARE pe FACEBOOK.

2)      Sa dea LIKE si SHARE postarii care comunica Concursul si sa scrie la comentarii "Particip!".

 

4. PERIOADA DE DESFASURARE a Concursului începe la ora postării si se incheie la orele 24 ale aceleasi zile.

 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE:

5.1. La concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica, de cetatenie romana sau straina cu domiciliul stabil in Romania care a dat like paginii de Facebook Farmacia Oromoleculara.

 

5.2. Nu au drept de participare membrii Organizatorului (implicit angajatii Organizatorului), membrii acestora de familie, precum sotul/sotia si rudele de gradul I (parinti, copii).

 

5.3. Participarea la acest concurs are valoare de declaratie pe proprire raspundere a participantului ca indeplineste conditiile impuse de prezentul regulament, de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor acestuia.

 

5.4. La un concurs fiecare partricipant poate participa o singura data, lându-se in considerare doar primul comentariul de la postarea de pe Facebook care anunta concursul.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii vor desemnati dintre cei care, in perioada de desfasurare a Concursului, au urmat complet cei 2 pasi ai concursului. Fiecare participant va primi un numar de ordine corespunzator ordinii de afisare a comentariului sau la postarea care indica respectivul Concurs. Tragerea se face pe www.random.org, iar numarul extras de calculator este cel castigator, desemnand participantul castigator. 

 

6.2. Numele castigatorului va fi postata pe Site, iar postare va fi anuntata si pe pagina de Facebook, Farmacia Ortomoleculara.

 

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in caz de necesitate data desemnarii castigatorilor, pastrand insa numarul si valoarea premiilor anuntate initial.

 

7. PREMII

7.1. Premiile constau in produse Bio si dietetice; igieno sau dermato-cosmetice, materiale promotionale, vouchere de reduceri. Toate produsele care sunt oferite ca si Premiu mai au cel putin 2 saptamani din termenul de valabilitate la data desfasurarii etapei Concursului corespunzator lor. 

7.2. Fiecare castigator, va primi un singur premiu.

7.3. Niciunul dintre castigatori nu va putea contesta premiul pe care l-a primit si nici nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sai alte obiecte.

7.4. Un participant nu poate castga premii care totalizeaza lunar o valoare mai mare de 600 Lei.

7.5. Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor astfel:

 

·       castigatorii cu adresa de domiciliu in BUCURESTI se vor prezenta intre orele 9 - 18 din zilele lucratoare la depozitul magazinului on-line din Str. Jiului 67, parter.

 

·       castigatorii cu adresa de domiciliu in alta localitate din Romania vor primi produsul castigat prin curier FanCourier in zilele imediat urmatoare.

 

8. DISPOZITII FINALE

8.1. Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale s idreptul de a se adresa justitiei.

 

8.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

8.3. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin acestuia, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivei castigatorului. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost dejaacordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Adauga comentariul tau

Pentru detalii privind stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, vezi detalii.